Privacyverklaring Lehmann & Endress Logistik GmbH

Inleiding
De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming is de in het colofon vermelde onderneming als exploitant van dit online aanbod. Met deze tekst wensen wij u te informeren omtrent het thema gegevensbescherming. Wij verzekeren u dat uw persoonsgegevens uitsluitend gebruikt worden conform de desbetreffende wettelijke bepalingen, en dan in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn inlichtingen over uw identiteit. Hieronder vallen bijvoorbeeld gegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. U kunt onze webpagina bezoeken zonder uw persoonsgegevens mee te delen. Tijdens het gebruik van onze webpagina worden om organisatorische en technische redenen echter wel de volgende gegevens opgeslagen: de naam van de door u opgeroepen pagina, de door u gebruikte browser en besturingssysteem, de datum en het tijdstip waarop u de webpagina bezocht, de gebruikte zoekmachines, de naam van gedownloade bestanden en uw IP-adres. Deze technische gegevens worden anoniem geëvalueerd en uitsluitend voor statistische doeleinden gebruikt, om zo onze internetpagina voortdurend te optimaliseren en ons online aanbod nog aantrekkelijker te maken. Deze gegevens worden gescheiden van andere persoonlijke informatie opgeslagen op beveiligde systemen. Er worden geen individuele personen geïdentificeerd.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens uitsluitend als u ons die in het kader van uw bestelling of bij het aanmaken van een klantaccount vrijwillig meedeelt. Wij gebruiken de door u meegedeelde gegevens zonder uw expliciete toestemming uitsluitend om uw bestelling uit te voeren en af te handelen. Na volledige afhandeling van de overeenkomst worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en na verloop van de fiscaalrechtelijke en handelsrechtelijke bewaartermijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens.

Wij zullen de door u ter beschikking gestelde persoonsgegevens uitsluitend voor de u meegedeelde doeleinden verzamelen, verwerken en gebruiken.

Overdracht van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zullen worden overgedragen aan het met de levering gelaste verzendbedrijf, voor zover dit noodzakelijk is om de goederen te kunnen leveren. Om betalingen af te handelen dragen wij uw betalingsgegevens over aan de partneronderneming en/of kredietinstelling die met de betaling gelast is. De verantwoordelijkheid voor uw betalingsgegevens ligt bij de betalingsdienstverlener. Bij betaling via PayPal maken wij uw betalingsgegevens in het kader van de afhandeling van de betaling over aan PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna kortweg ‘PayPal’ genoemd). Meer details over gegevensbescherming bij PayPal en de privacyverklaring van PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie S.C.A kunt u raadplegen op de webpagina van PayPal op www.paypal.de. Om het betalingsproces mogelijk te maken, dragen wij de volgende gegevens aan PayPal over: gekochte voorwerpen en totale koopprijs.

Gegevensbescherming
Uw persoonsgegevens worden tijdens het bestelproces gecodeerd en via het internet overgedragen. Wij beveiligen onze webpagina en onze overige systemen door de gebruikelijke en algemeen erkende technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, manipulatie, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen, maar wij kunnen geen absolute bescherming garanderen. De toegang tot uw klantaccount is enkel na invoer van uw persoonlijke wachtwoord mogelijk. U dient uw toegangsgegevens dus steeds vertrouwelijk te behandelen en uw browservenster te sluiten als u de communicatie met ons beëindigd hebt, vooral als u niet de enige gebruiker van de computer bent.

Cookies
Als u onze webpagina bezoekt, kan het zijn dat wij informatie in de vorm van een cookie op uw computer opslaan. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een webserver naar uw browser worden gestuurd en op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Tijdens dat proces worden generlei persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen, maar alleen het IP-adres.Deze informatie is bedoeld om u bij uw volgende bezoek aan onze webpagina’s automatisch te herkennen en u het navigeren gemakkelijker te maken. Met behulp van cookies kunnen wij bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpassen of uw inloggegevens opslaan, zodat u die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren. Uiteraard kunt u onze website ook zonder cookies bekijken. Als u niet wilt dat wij uw computer herkennen, kunt u verhinderen dat er cookies op uw harde schijf worden opgeslagen door in uw browserinstellingen de optie ‘geen cookies accepteren’ te selecteren. Hoe dat precies in zijn werk gaat, kunt u nalezen in de handleiding van uw browserprovider. Indien u geen cookies accepteert, kan dit wel leiden tot beperkingen in de functionaliteit van ons aanbod. Als u meer over cookies in het algemeen en het beheer ervan in het bijzonder wenst te weten, kunt u een bezoekje brengen aan de webpagina aboutcookies.org.

Webanalyse met Google Analytics
Deze webpagina maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (hierna kortweg ‘Google’ genoemd). Google Analytics maakt gebruik van zogeheten ‘cookies’, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de webpagina mogelijk maken. De door een cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze webpagina wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Door activatie van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren verkort weergegeven. Slechts in uitzonderingsgevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden gestuurd en daar verkort worden. De IP-anonimisering is op deze website geactiveerd. In opdracht van de exploitant van deze webpagina zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de webpagina te evalueren, om rapporten op te stellen over de activiteiten op de webpagina in kwestie en om andere diensten in verband met het gebruik van de webpagina en het internet aan de exploitant van de webpagina te leveren.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt de opslag van cookies voorkomen door middel van een desbetreffende instelling van uw browsersoftware. Wij wijzen u er wel op dat u in dat geval misschien niet meer alle functies van deze webpagina volledig zult kunnen gebruiken.

Bescherming
Wij hebben zowel technische als organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, manipulatie en onrechtmatige toegang. Al onze medewerkers en alle bij de gegevensverwerking betrokken personen zijn gebonden om de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wetten die betrekking hebben op gegevensbescherming na te leven en alle persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen.

Rechten van de betrokken personen (gebruikersrechten)
U hebt jegens ons de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

•    recht op informatie,

•    recht op correctie of schrapping,

•    recht op beperking van de verwerking,

•    recht op verzet tegen de verwerking, en

•    recht op overdraagbaarheid van gegevens.


Indien u nog vragen hebt, mag u rechtstreeks contact met ons opnemen. Gebruik daartoe onze contactgegevens in het colofon of schrijf ons een e-mail op datenschutz@l-e-logistik.de.

Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 77 AVG hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet correct verloopt.

Wijzigingen van deze privacyverklaring
Door de voortdurende ontwikkeling van het internet wordt ook onze privacyverklaring op continue wijze aangepast. Alle wijzigingen zullen wij tijdig bekendmaken op deze pagina. U dient deze pagina dus regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de nieuwste versie van onze privacyverklaring.

Versie van 07-05-2018